Parası kalmadığı için otobüse binemiyordur ailesi porno izle ona daha yeni para gönderdiği için tekrar porno istemeye utanınca mecburen otostop çekmek için youporn çantasını alarak yol kenarına gelir etekli porno liseli türk kız yol kenarında dururken yanına yaklaşan porno kibar bir gencin onu gideceği yere kadar bırakmak porno izle istemesine çok mutlu olur arabaya bindiklerinde gideceği yer ile porno arabayı kullanan adamın gittiği yer arasında çok mesafe sex izle farkı olduğunu anlayan türk kız bu yaptığı porno indir iyilik karşısında arabada ona memelerini açar porno sapıklaşan adam yol kenarındaki hotelde durarak porno izle üniversiteli otostop çeken türk kızına odada sakso çektirip sikerBIOFUEL and BIOENERGY 2019: Study of improvements in the generation of biogas from swine manure- Thiago Henrique de Aguiar Gonzalez, International Center for Renewable Energy ??? Biogas (CIBiogas), Brazil| Abstract

7187379870

All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

Abstract

BIOFUEL and BIOENERGY 2019: Study of improvements in the generation of biogas from swine manure- Thiago Henrique de Aguiar Gonzalez, International Center for Renewable Energy ??? Biogas (CIBiogas), Brazil

Author(s): Thiago Henrique de Aguiar Gonzalez

 The study aims to propose improvements in the management of swine biomass and biodigestion systems to improve the biogas production potential. The work was elaborated from two topics: Improvements to biomass management and improvements to biodigestion systems. The proposal of improvements for the management of biomass was based on experience acquired in the field using case studies to elucidate. Already the proposal of improvements of biodigestion systems, was based on analysis of operational, constructive and safety aspects. The results obtained for the biomass management pointed out the need for structural adjustments in the facilities for pigs. One of the main factors is the irrational use of water in the cleaning of the bays that can considerably dilute the biomass affecting the production of biogas. Regarding the improvements for biodigestion systems, we can cite the difficulty of controlling operational aspects such as temperature in small biogas plants as a function of the biodigestor model used (plug flow digester). The structural aspects analysed demonstrate the need to introduce solid separation systems before the biodigester for the good functioning of the plant. The safety aspects analysed highlight the need to identify areas of risk of explosion and fire and colour signalling of the pipes in the units facilitating maintenance. Thus, it is evident that small systems of production of biogas and biofertilizer from swine residues lack standardization.


Share this       
Google Scholar citation report
Citations : 475

Research & Reviews in BioSciences received 475 citations as per Google Scholar report

Indexed In

  • Google Scholar
  • Open J Gate
  • China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
  • Cosmos IF
  • Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
  • Scholarsteer
  • Secret Search Engine Labs
  • Euro Pub

Read More